Demo Talebi : (312) 484 31 18 Çağrı Merkezi : (312) 484 31 00
KamuTech.com
Kamutech Yazılım A.Ş. tarafından üretilen Kamu Alt İşveren Bilgi Sistemi Programını Mart/2017 döneminden itibaren kullanmaktayız. Hakediş ödemelerinde mevzuat güncellemeleri ile desteklenen yazılımda, kullanım sadece işçi puantaj girişi yapılarak gerçekleşmekte, diğer bütün raporlama ve belgeler sistem tarafından otomatik olarak, mevzuatta belirtilen formatlara uygun üretilmektedir. Bu durum kullanıcıya hem kullanım kolaylığı açısından hem de zaman yönetimi açısından ciddi kazanç sağlamaktadır. Ayrıca detaylı hesaplamalar içeren kıdem tazminatı ödemeleri de yazılım sayesinde hatasız ve kısa zamanda yapılarak hak sahiplerine ödenebilmektedir. Belirtilen yönleriyle son derece kolay kullanıma sahip yazılımın değişen mevzuata göre yapılandırılarak güncellenmesinin ve farklı kullanım alanlarında da hizmet vermesinin önemli bir kazanım olacağı kanaatindeyim.
Nail DOĞANER (İdari ve Mali İşler D.Bşk.lığı) İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü
Geri Dön