e-Kamuişçi 657-4D Sürekli İşçi|696 KHK Esasları|Ödeme Emri Belgesi|15-14 Maaş Sistemi|İlave Tediye Bordrosu|Toplu İş Sözleşmesi|MuhSGK İşlemleri|Gelişmiş Puantaj Cetveli|Yıllık İzinlerin Takibi|e-Bordro Mobil App

657-4D ve 696 KHK kapsamında "sürekli işçi" bordro, maaş, MuhSGK, toplu iş sözleşmesi, ilave tediye, sicil ve özlük işlemleri...

En Çok Tercih Edilen

Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay, Bakanlıklar... +400'den fazla kamu kurum ve kuruluşunun tercihi

Kesintisiz Destek Hizmeti

Oturmuş çağrı merkezi ile konusunda uzmanlardan sınırsız ve kesintisiz destek

Her Zaman Güncel

İş hukuku ve mevzuat konusunda uzman kadro ile her zaman doğru ve güncel

Öne Çıkan Özellikleri

Türkiye'nin en kapsamlı Sürekli İşçi Maaş, Bordro ve İnsan Kaynakları yazılımının heyecan verici bazı özellikleri
Feature Icon

Muhtasar e-Beyanname

Personel gelir vergileri ve MuhSGK, GİB e-Beyanname sistemine otomatik aktarılır

Feature Icon

SGK e-Bildirge

Merkezi kurumlar için SGK aylık prim ve hizmet bildirgeleri otomatik aktarılır

Feature Icon

Ödeme Emri

Personel ücretleri, fazla mesailer, ikramiye, kıdem tazminatları... otomatik hesaplanır

e-bordro

e-Bordro Mobil
(İşçiler için bordro, yıllık izin... takibi)

Feature Icon

e-Bordro Mobil Uygulama

Android ve IOS e-Bordro mobil uygulaması ile tüm işçiler bordrolarına cepten ulaşabilir

Feature Icon

İlave Tediye Bordrosu

6772 İlave Tediye ödemeleri ve ilave tediye bordrosu otomatik hazırlanır

Feature Icon

Kamu Çerçeve Protokolü

Toplu iş sözleşmesinden kaynaklı zamlar, farklar, sosyal yardımlar otomatik hesaplanır

Detaylı Bilgiler

e-Kamuİşçi

Videolar, Ekran Görüntüleri, Referanslar ve Teknik Özellikleri

Özlük Bilgileri

İşçi kartlarında işçilerinizin özlük bilgileri, belge ve sertifikalarını girebileceğiniz ilgili alanlar bulunmaktadır.

Emeklilik Hesaplama

İşçilerin emekliliğe hak kazanacağı tarih sistem tarafından otomatik hesaplanmaktadır.

Emeklilik Erken Uyarısı

Emeklilik tarihi yaklaşan işçilerin 6 aydan itibaren emeklilik takibi sistem üzerinden topluca yapılabilmektedir.

Güvenlik Sertifikalarının Takibi

Güvenlik görevlileriin sertifikalarının geçerlilik tarihi toplu bir şekilde sistem üzerinden takip edilebilmektedir.

İcra Bilgileri Ekranı

İşçilerin maaşları üzerinden yapılan icra kesintileri sisteme girilip bitine kadar otomatik kesintisi ve kalan tutarların takibi sistem üzerinden yapılabilmektedir.

Sendika Aidatları

Sendika üyesi işçilerinizden yapılan sendika kesintisi her ay sistem üzerinden otomatik olarak yapılabilmektedir.

Nafaka Kesintileri

İşçilerinizden yapılan nafaka kesintileri sistem üzerinden her ay otomatik olarak yapılabilmektedir.

BES Kesintileri

İşçilerinizden yapılan BES kesintileri sistem üzerinden her ay otomatik olarak yapılabilmektedir.

Kefalet Kesintisi

İşçilerinizden yapılan Kefalet giriş aidatı ve kefalet kesintileri sistem üzerinden otomatik olarak yapılabilmektedir.

Online Özlük Belgeleri

İşçilerin özlük belgelerinin taratılmış halleri belirli formatlar ile (jpg, pdf...) sisteme yüklenebilmektedir.

Puantaj Cetveli

Puantaj cetveline işçilerin normal çalışmaları, fazla çalışmaları, vardiya çalışmaları, raporları, ücretli&ücretsiz izinleri gibi bir çok gün tipi girişini yapılabilmektedir.

Yıllık 270 Saat Uyarısı

İşçilerin puantaj cetvelinde girilen fazla mesai süreleri otomatik hesaplanarak 270 saati aşması durumunda uyarı vermektedir.

Güvenlik Sertifikaları Uyarısı

Güvenlik görevlileriin sertifikalarının geçerlilik tarihi toplu bir şekilde sistem üzerinden takip edilebilmektedir.

Fiili Gün Hesabı

Girilen puantaja göre fiili çalışmasına göre verilen sosyal yardımların hepsini sistem otomatik olarak hesaplamaktadır.

Bordro Hesaplama

İşçilerin bordroları girilen puantaja göre iş kanunu, mali ve sosyal güvenlik mevzuatına uygun hesaplanmaktadır.

Uzun Dönem Puantaj

İşçilerin uzun vadeli ücretli, ücretsiz izinleri ve ücretli,ücretsiz raporlarını uzun vadeli olarak puantajına girilerek bu süre bitene kadar otomatik olarak puantajına gelmektedir.

İlave Tediye Bordrosu

İlave tediye ödemeleri için sistem üzerinden ayrı bir dönemde hesaplama yapıp ayrı bir ödeme emri ve banka maaş listesi alınabilmektedir.

İkramiye Ödemeleri

İşçilerinize belirli dönemlerde ödeyeceğiniz ikramiyeleri sistem üzerinde bulunan puantajlara göre oranlayıp işçilerin maaşlarına otomatik olarak yansıtılmaktadır.

Kümülatif Vergi Takibi

İşçinin kümülatif gelir vergisi ve asgari ücret kümülatif gelir vergisi sistem üzerinde hesaplanarak otomatik olarak bordrosuna yansıtılmaktadır.

Gelir Vergisi Hesaplama

İşçilerinizden yapılan gelir vergisi asgari ücret istisnası gelir vergisi asgari ücret kümülatifine göre otomatik olarak yapılabilmektedir.

Gelir Vergisi İstisnaları

Özel sağlık sigortası ve diğer şahıs sigortası primi ödeyen işçilerin bordrolarına istisna edilecek gelir vergisi mevzuata uygun şekilde yansıtılmaktadır.

TİS Sosyal Yardımlar

TİS kapsamında işçilere ödenen sosyal yardımlar mevzuata uygun bir şekilde bordrolara yansıtılmaktadır.

Bordro, Ücret Pusulası Raporları

Sistem üzerinden aylık olarak hazırladığınız maaş raporlarını, ücret hesap pusulalarını detaylı olarak alabilirsiniz.

Banka Formatında Maaş Listesi

İşçilerinize ödeme yaparken kullandığınız banka maaş listesini, bankanıza uygun formatta (Ziraat, Vakıf, Halkbank... ) Excel, XML formatında sistem üzerinden alınabilmektedir.

Toplu Sözleşme Ücretleri

İşçilerin Toplu İş Sözleşmesi kaynaklı tüm hakları, parametre olarak tanımlanabilir ve her ay otomatik olarak bordroda hesaplanabilmektedir.

İşçi e-Bordro Mobil Uygulama

İşçiler maaşlarını İşçi e-Bordro mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden sistem kayıtlı cep telefon numaraları ve TC kimlik numaraları ile kaydolarak görebilmektedir.

İşçiler Bordrolarını İndirebilir

İşçiler onaylanmış bordrolarını e-Bordro mobil uygulaması üzerinden inceleyebilir ve PDF formatında indirip çıktı alabilmektedirler.

Mobil Özlük Bilgileri

İşçiler özlük bilgilerini İşçi e-Bordro mobil uygulaması üzerinden görüntüleyebilmekte ve böylelikle "varsa" eksik-hataları bildirebilmektedir.

SGK Toplu İşe Giriş/Çıkış

İşçilerin toplu veya tek tek işe giriş ve çıkış işlemleri, girilen veriler doğrultusunda ve XML formatında hazırlanarak SGK’ya aktarımı yapılabilmektedir.

Fiili Hizmet Zammı

Fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlanan işçilerinizin fiili hizmet süreleri sisteme girilerek SGK bildirimleri otomatik olarak yapılabilmektedir.

İşveren SGK Bildirimleri

Sistem üzerinden her ay yapılan SGK bildirimleri XML formatında alınarak SGK’ya aktarımı yapılabilmektedir.

SGK Tahakkuk Fişi Kontrolü

SGK’ya aktarılacak olan hizmet bildirgesinin tahakkuk fişinin bir örneği sistem tarafından üretilip, SGK ile kıyaslama yapılabilmektedir.

MUHSGK Bildirimleri

Sistem üzerinden girilen bilgiler doğrultusunda Muhtasar Beyanname için gerekli olan paketi alıp E-Beyanname’ye yüklenebilmektedir.

Çoklu İşyeri için MUHSGK Bildirimi

Farklı vergi numaralarına ait Muhtasar Beyannameleri sistem üzerinden ayrı ayrı alınabilmektedir.

MUHSGK Tüm Girişler

Tevkifata tabi ödemelere ait bildirimlerinizi sistem üzerine giriş yaparak muhtasar beyanname paket içeriğinde bu bildirimler de alınabilmektedir.

SGK Sağlık Raporu Çekme

SGK işveren ekranında onaylanmış olan raporlarınız program üzerinden görüntülenmekte ve otomatik olarak puantaja aktarılabilmektedir.

MYS Ödeme Emri Belgesi

Sistem üzerinden her ay MYS’ye giriş yapılan ödeme hesap kodları ve adlarını içeren ödeme emri belgesi örneği alınabilmektedir.

Geçmiş Dönem Düzeltme Bordrosu

Sistem üzerinden dönem içi düzeltme bordrosu oluşturarak ödemesini yapmış olduğunuz dönem için ek ödemeler yapılabilmektedir.

Düzeltme Bordrosu SGK ve Vergi

Dönem içi düzeltme bordosunda yapılan değişiklikler ilgili dönemin SGK ve vergi bildirimine otomatik olarak yansıtılmaktadır.

Kıdem Tazminatı Giydirilmiş Ücret Hesabı

İşçinin kıdem tazminatına esas giydirilmiş brüt ücreti fesih tarihi baz alınarak sistem tarafından hesaplanmaktadır.

Kıdem Tazminatına Esas Süre Hesaplama

Girilen veriler doğrultusunda işçinin geçmiş yıllara ait çalışma süreleri kıdem tazminatı esasınca sistem üzerinden hesaplanmaktadır.

Toplu Sözleşmeye Göre Kıdem Tazminatı

Toplu iş sözleşmesi hükümlerince belirlenen 30,35,38,40,45,50,60 günlük kıdem tazminatı brüt ücret hesabı sistem üzerinden yapılmaktadır.

Emeklilik (Yolluk) Tazminatı

375 sayılı KHK uyarınca emekli olan işçilere verilen Emeklilik (Yolluk) tazminatı hesaplanabilmektedir.

Kalan Yıllık İzin Süresi

İşçilerin yıllık izin haklarının puantaya dayalı olarak, takibi, kontrolü ve raporlamaları sistem üzerinden yapılabilmektedir.

Online Yıllık İzin Talebi

İşçiler e-Bordro mobil uygulaması üzerinden kalan sürelerine uygun olarak yıllık izin talebinde bulunabilmektedirler.

Yıllık İzin Formları

Yıllık izin işlemlerinde kullanılan “İzin Talep ve Onay Dilekçesi” ilgili alanlar otomatik doldurulmuş şekilde sistem üzerinden alınabilmektedir.

Yıllık İzinlerin Online Onaylanması

Yetkili tarafından sistem üzerinde onaylanan yıllık izin talepleri, otomatik olarak ilgili dönem puantajına aktarılabilmektedir.

Yıllık 270 Saat Uyarısı

İşçilerin puantaj cetvelinde girilen fazla mesai süreleri otomatik hesaplanarak 270 saati aşması durumunda uyarı vermektedir.

Toplu Yıllık İzin Durum Raporu

Tüm işçilere ait hakedilen, kullanılan, kalan yıllık izinler, sistem üzerinden topluca görüntüleyip rapor alınabilmektedir.

Hastalık Yardımı Hesabı

Puantaja girilen "Ayakta Tedavi" ve "Yatarak Tedavi" gün tiplerine göre TİS-Hastalık Yardımı tutarı sistem üzerinden otomatik olarak hesaplanmaktadır.

Öğrenim Yardımı Hesaplama

İşçilerin çocuk okul bilgileri girildiğinde okul bilgisine göre öğrenim yardımı tutarını otomatik hesaplayıp işçilerin bordrolarına yansıtmaktadır.

Toplu Ücret Güncelleme

İşçilerin yevmiyeleri, yol ve yemek ücretleri değişen toplu iş sözleşmesine uygun olarak toplu bir şekilde güncellenebilmektedir.

Toplu Sendika Girişi

Toplu iş sözleşmesi değişikliği veya gerektiğinde işçilerin sendika bilgileri, toplu bir şekilde değiştirilebilmektedir.

Görev Yeri, Unvan Bazında Listeleme

İşçiler unvanlarına, çalıştıkları birimlere ve görev yerlerine göre listelenebilmektedir.

Kümülatif Vergi Takibi

İşçinin kümülatif gelir vergisi ve asgari ücret kümülatif gelir vergisi sistem üzerinde hesaplanarak otomatik olarak bordrosuna yansıtılmaktadır.

Güncelleme ve Duyurular

Mevzuat değişiklikleri, sistem güncellemeleri, mesajları, duyuruları ve bildirimleri programın ana sayfası üzerinden takibi yapılabilmektedir.

Yetkilendirme, Puantör Kullanıcısı

Sisteme puantör kullanıcısı, admin kullanıcısı... gibi kullanıcılar açılıp birden fazla kişi tarafından yetki verilerek kullanımı sağlanmaktadır.

LOG Kayıtlarının Tutulması

Sistem üzerinde yapılan tüm değişikliklerin hangi kullanıcı tarafından, IP adresi, tarih, saat bazında neler yapıldığının kaydı tutulmaktadır.

Sorumlu Olduğu İşçiler Bazında Yetkilendirme

Puantör kullanıcılar için sadece yetkilendirildiği işçilere ait puantaj giriş yapabilecek olup diğer puantajları ve işçileri görmeyecek şekilde yetkilendirme yapılabilmektedir.

Ana Ekran Göstergeleri

Sistem ana sayfası üzerinde toplam kayıtlı işyeri, işçi sayıları, kullanıcı, puantör sayıları gibi özet bilgiler kolayca görüntülenebilmektedir.

e-Kamuİşçi SGK e Bildirge Bildirimleri

e-Kamuİşçi Detaylı Bordro Raporları

e-Kamuİşçi Emeklilik Hesabı ve Uyarıları

e-Kamuİşçi Fazla Çalışma ve Tatil Mesaileri

e-Kamuİşçi İşçi Kartları ve Özlük İşlemleri

e-Kamuİşçi MuhSGK Muhtasar Beyanname İşlemleri

e-Kamuİşçi Ödeme Emri Belgesi

e-Kamuİşçi Puantaja Dayalı Bordro Hesaplama

e-Kamuİşçi Puantör Kullanıcısı Puantaj Girişi

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 15 Gallery Thumb 16 Gallery Thumb 17 Gallery Thumb 18 Gallery Thumb 19 Gallery Thumb 20 Gallery Thumb 21 Gallery Thumb 22 Gallery Thumb 23 Gallery Thumb 24 Gallery Thumb 25 Gallery Thumb 26 Gallery Thumb 27 Gallery Thumb 28 Gallery Thumb 29 Gallery Thumb 30 Gallery Thumb 31 Gallery Thumb 32 Gallery Thumb 33 Gallery Thumb 34 Gallery Thumb 35 Gallery Thumb 36 Gallery Thumb 37 Gallery Thumb 38 Gallery Thumb 39 Gallery Thumb 40 Gallery Thumb 41 Gallery Thumb 42 Gallery Thumb 43 Gallery Thumb 44 Gallery Thumb 45
KAMUTECH

Online Sipariş

Feature Icon

e-Kamuİşçi (KT0010)

e-Kamuİşçi Sürekli İşçi (657 4/D'ye tabi) Maaş ve Özlük Yazılımı (İşçi Sayısı 1-10)

 • İşçi Sayısı: 1-10
 • Lisans Süresi: 12 Ay
 • Online Eğitim
 • Teknik Destek
 • Sınırsız Güncelleme
Feature Icon

e-Kamuİşçi (KT0020)

e-Kamuİşçi Sürekli İşçi (657 4/D'ye tabi) Maaş ve Özlük Yazılımı (İşçi Sayısı 11-20)

 • İşçi Sayısı: 11-20
 • Lisans Süresi: 12 Ay
 • Online Eğitim
 • Teknik Destek
 • Sınırsız Güncelleme
Feature Icon

e-Kamuİşçi (KT0050)

e-Kamuİşçi Sürekli İşçi (657 4/D'ye tabi) Maaş ve Özlük Yazılımı (İşçi Sayısı 21-50)

 • İşçi Sayısı: 21-50
 • Lisans Süresi: 12 Ay
 • Online Eğitim
 • Teknik Destek
 • Sınırsız Güncelleme
Feature Icon

e-Kamuİşçi (KT0100)

e-Kamuİşçi Sürekli İşçi (657 4/D'ye tabi) Maaş ve Özlük Yazılımı (İşçi Sayısı 51-100)

 • İşçi Sayısı: 51-100
 • Lisans Süresi: 12 Ay
 • Online Eğitim
 • Teknik Destek
 • Sınırsız Güncelleme
Feature Icon

e-Kamuİşçi (KT0200)

e-Kamuİşçi Sürekli İşçi (657 4/D'ye tabi) Maaş ve Özlük Yazılımı (İşçi Sayısı 101-200)

 • İşçi Sayısı: 101-200
 • Lisans Süresi: 12 Ay
 • Online Eğitim
 • Teknik Destek
 • Sınırsız Güncelleme
Feature Icon

e-Kamuİşçi (KT0500)

e-Kamuİşçi Sürekli İşçi (657 4/D'ye tabi) Maaş ve Özlük Yazılımı (İşçi Sayısı 201-500)

 • İşçi Sayısı: 201-500
 • Lisans Süresi: 12 Ay
 • Online Eğitim
 • Teknik Destek
 • Sınırsız Güncelleme
Feature Icon

e-Kamuİşçi (KT1000)

e-Kamuİşçi Sürekli İşçi (657 4/D'ye tabi) Maaş ve Özlük Yazılımı (İşçi Sayısı 501-1000)

 • İşçi Sayısı: 501-1000
 • Lisans Süresi: 12 Ay
 • Online Eğitim
 • Teknik Destek
 • Sınırsız Güncelleme

Ürün Broşürünü
İncele

Ücretsiz

Tanıtım Talebi

Ürünlerimizi detaylı incelemek için hemen ücretsiz tanıtım talebi oluşturabilirsiniz. Uzmanlarımız sizlere en kısa sürede ulaşacaklardır.

Ücretsiz Tanıtım Talebi