TÜM VİDEOLAR

Tüm videolarımızı aşağıdaki başlıklar altından ulaşabilirsiniz.

  e-Kamuİşçi SGK e Bildirge Bildirimleri

  e-Kamuİşçi Detaylı Bordro Raporları

  e-Kamuİşçi Emeklilik Hesabı ve Uyarıları

  e-Kamuİşçi Fazla Çalışma ve Tatil Mesaileri

  e-Kamuİşçi İşçi Kartları ve Özlük İşlemleri

  e-Kamuİşçi MuhSGK Muhtasar Beyanname İşlemleri

  e-Kamuİşçi Ödeme Emri Belgesi

  e-Kamuİşçi Puantaja Dayalı Bordro Hesaplama

  e-Kamuİşçi Puantör Kullanıcısı Puantaj Girişi

  Bordro ve Hakediş Raporları

  Tüm Çalışanların SGK Bilgileri MUHSGK

  Toplu Personel Puantaj İşlemleri

  Sözleşme Kalem Birim Fiyatları

  Akaryakıt ve Elektrik EPDK Veri Güncelleme

  İşçilik Mal ve Hizmet Alım İşlemlerinin Puantajı

  İşçilik Mal ve Hizmet Alım İşlemlerinin Raporlanması

  e-KVKK Nedir?

  e-KVKK Farkındalık Eğiminin Verilmesi

  e-KVKK VERBİS Kayıtlarının Yapılması

  e-KVKK Uyum Dokümanlarının Hazırlanması

  Video Hazırlanıyor.

  Video Hazırlanıyor.