e-KamuİSG İş Sağlığı ve Güvenliği | Entegreli e-Reçete

Bakanlık onaylı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulama yazılımı

En Çok Tercih Edilen

Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay, Bakanlıklar... +400'den fazla kamu kurum ve kuruluşunun tercihi

Kesintisiz Destek Hizmeti

Oturmuş çağrı merkezi ile konusunda uzmanlardan sınırsız ve kesintisiz destek

Öne Çıkan Özellikleri

Türkiye’de ilk kez kamu kurum ve kuruluşları için geliştirilmiş mevzuata tam uyumlu iş sağlığı ve güvenliği yazılımı
Feature Icon

İş Güvenliği Uzmanı Dijital Asistanı

Özel sektör ihtiyaçları yerine kamunun karmaşık yapısı ve içsel dinamikleri ile sıfırdan tasarlanan bir dijital çözüm.

Feature Icon

İSG Profesyoneli Modülü

İSG Profesyonellerinin yapması gereken işlemleri göstererek dijital asistanlık yapar ve herhangi bir detayın gözden kaçmasını engeller.

Feature Icon

5N1K Yöntemi

Eksiklik bulunan konuda size 5N1K yöntemi ile kurgulanmıştır. Ne, Nerede, Ne Zaman, Nasıl, Niçin ve Kim sorularına detaylı bilgi verir.

e-bordro

e-KamuİSG
İş Sağlığı ve Güvenliği
Entegreli e-Reçete

Feature Icon

İSGB Kurulu

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB), İSG kurulları, risk değerlendirmesi ekibi, alt işveren yükümlülüklerinin kontrol eder ve eksiklikleri raporlar.

Feature Icon

KKD Modülü

Kişisel koruyucu donanım (KKD) gibi İSG sarf malzeme veya demirbaşların dağıtıldığı ve eksik olduğu çalışanları raporlar.

Feature Icon

Ramak Kala Modülü

Ramak Kala-Olay: Girilen veriler ışığında gerekli önlemlerin tespitine yardımcı olur. Ayrıntılı analiz yapılmasını sağlar.

Detaylı Bilgiler

e-KamuİSG

Videolar, Ekran Görüntüleri, Referanslar ve Teknik Özellikleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Kanunu

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

İşyeri Modülü

İşyerinin özel sektör ve kamudaki kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik, hiyerarşik şekilde sırayla tanımlanmasına izin verir.

Çalışan Modülü

İnsan kaynakları ile iş birliği içinde çalışanların tüm verilerinin tutulabileceği ve kontrol edilebileceği bir sisteme sahiptir.

İSG Yapılanması Modülü

İSG mevzuatında belirtilen süreçleri uygulayarak çalışan temsilcisi seçimini ve sendika İSG temsilcisi görevlendirilmesini sağlar.

İşveren Modülü

İşvereni korumak adına, İş Güvenliği Uzmanı ya da İşyeri Hekiminin yapılan iş ve işlemler hakkında işverene bildirim gelir ve ön bilgi sahibi olarak işleri takip eder. Ayrıca İSG kültürü oluşumunu sağlar.

Ekipman Modülü

Çalışanların görevlendirildikleri işlerde kullanacak oldukları araç, makine, teçhizat, kimyasal vb. tüm iş ekipmanları envanterinin oluşturulması sağlanır.

Eğitim Modülü

İSG Mevzuatında belirtilen ve İSG Profesyonellerinin gerekli gördüğü eğitimleri genel ve detaylı olarak planlanmasını sağlar. Bu şekilde eğitim takviminin oluşmasını sağlar.

Kurum Modülü

Diğer İSG Bilgi Sistemlerinin aksine kurumsal yapılanmayı Kamu Kurum ve Kuruluşları esas alınarak hiyerarşik şekilde sırasıyla Kurum-İşyeri-Birim olarak tanımlamaya izin verir.

Taşeron Modülü

Taşeron Modülü ile çalıştırdığınız taşeronlara ilişkin kayıtlar oluşturabilir düzenleyebilirsiniz.

İş Sağlığı Modülü

Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan Medula sistemine entegre olan yazılım sayesinde, gerekli e-Reçete işlemleri hızlıca gerçekleştirilir ve sisteme kaydı gerçekleştirilir.

İş Güvenliği Modülü

Kamu Kurum Kuruluşlarında İSG profesyonelinin görevlendirilmesi gerektiğinde, görevlendirilen İSG profesyonelinin nerelerde, ne kadar süre ile kaç çalışana hizmet vereceklerinin belirlenmesi sağlanır.

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Modülü

Çalışanın KKD seçimi, standartlarının belirlenmesi, KKD alternatiflerinin seçimi, son kullanım sürelerinin KKD özelliğine ve İSG profesyonelinin tercihine göre belirlenmesini sağlar.

Talimatlar Modülü

Çalışanların görevlerine dair tüm süreçleri ve bu süreçlere dahil olan yardımcı materyallere dair talimatlar oluşturarak, çalışanlardan beklenenlerin açık ve detaylı şekilde açıklanması sağlanır

Onaylı Defter Kayıtları

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı verilerin kalıcı olması ve takip edilmesi için dijital ortamda da tutulmasını sağlar.

Kullanıcı ve Ayarlar Modülü

KVKK kapsamında verilerin hangi yetkililer tarafından görüntülenebileceği ve düzenlenebileceği konusunda ayarlar oluşturmanızı sağlar.

İş Sağlığı Raporları Oluşturun

İş sağlığı hakkındaki verilerin işlenmesi sonucu, çalışanların en çok hangi rahatsızlıklardan dolayı verimsiz hale geldiği görüntülenebilir ve detaylı raporlar oluştura bilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanı ya da İşyeri Hekiminin yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi vermesini beklemeden işverene bildirim gelir ve ön bilgi sahibi olarak işleri takip eder. Ayrıca işverenin de İSG sürecine katılmasını sağlayarak İSG kültürü oluşumunu sağlar.

İSG Profesyonellerinin yapması gereken işlemleri göstererek dijital asistanlık yapar ve herhangi bir detayın gözden kaçmasını engeller.

İSG süreçleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip ederek gerekli olanları İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu (İSGK) gündem maddeleri arasına otomatik olarak ekler ve İSG profesyonellerini iş yükünden kurtarır.

Eğitim, KKD, Muayene vb. süreli ve sayılı İSG hizmetini girilen veriler ışığında sayar, tarihlerini takip eder, geçerlilik tarihi yaklaşanları ilgililere bilgilendirir.

Gelişime açıktır ve işyerinin ihtiyacına göre özelleştirilebilir, işletmenin farklı dijital çözümleri ile entegre edilerek ekosisteme dahil edilebilir.

Sadece kayıt tutmakla kalmaz, kayıtlar için kendisine verilen parametreler doğrultusunda kullanıcılarına uyarılar gönderir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarına yazdığınız gündem maddelerini eklemek dışında inisiyatif alır ve parametreler doğrultusunda sizin adınıza gündem maddeleri oluşturur, unutulmasına engel olur.

Asıl-Alt işveren ilişkilerindeki rolleri dikkate alarak sistemi yapılandırır ve yönlendirir,

Eksiklik bulunan konuda size 5N1K yöntemi ile kurgulanmıştır. Ne, Nerede, Ne Zaman, Nasıl, Niçin ve Kim sorularına detaylı bilgi verir.

Kişisel verilerin korunmasına yönelik yetkileri görüntüleme ya da bilgi girişi gibi konularda isteğinize göre kısıtlar.

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB), İSG kurulları, risk değerlendirmesi ekibi, alt işveren yükümlülüklerinin kontrol eder ve eksiklikleri raporlar.

Kişisel koruyucu donanım (KKD) gibi İSG sarf malzeme veya demirbaşların dağıtıldığı ve eksik olduğu çalışanları raporlar.

Tehlikeye göre öncelik vererek tespit edilen riskleri, termin tarihlerini, düzeltme için gerekli önlemleri, bu düzeltmeden sorumlu olan çalışanı bildirir.

...
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8

Ürün Broşürünü
İncele

Ücretsiz

Tanıtım Talebi

Ürünlerimizi detaylı incelemek için hemen ücretsiz tanıtım talebi oluşturabilirsiniz. Uzmanlarımız sizlere en kısa sürede ulaşacaklardır.

Ücretsiz Tanıtım Talebi