Demo Talebi : (312) 484 31 18 Çağrı Merkezi : (312) 484 31 00
Taşerondan Kadroya Geçecek İşçilerin İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları

Taşerondan Kadroya Geçecek İşçilerin İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları

Kamu Kurumlarının Beklediği Seminer 09 Mart’da Ankara’da

696 sayılı KHK ile Taşeron Düzenlemesi, Kamu kurumlarının Sosyal Güvenlik ve İş Kanunu çerçevesinde uygulayacakları işlemler, kadroya geçiş öncesinde yapılacak hazırlıklar ve 657 (4/D)’ye tabi sürekli işçilerin mali ve sosyal hakları ile ilgili uygulamalar

SEMİNER KONU BAŞLIKLARI

696 sayılı KHK ile Kadroya Geçecek İşçilerin Tespit İşlemleri

 • 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen hususlar
 • Başvurusu kabul edilen taşeron işçilerle ilgili işlemler
 • Sınav komisyonlarının/kurullarının oluşturulması
 • Sınav şekli ve yöntemlerinin tespit edilmesi
 • Sınav değerlendirmeleri ve itirazların incelenmesi
 • Kesin listelerin ilan edilmesi
 • Kadroya geçiş öncesi kontrol edilecek tüm hususlar
 • Sulh sözleşmesinin imzalanması ve hak sahiplerinin kadroya geçirilmesi

Kadroya Geçişten Önce SGK İşyeri Tescil İşlemleri

 • İşyerlerinin tescil edilmesi bakımından son tarih nedir?
 • Alt işverenlere ait işyerleri nasıl kapanacakdır?
 • Kamu kurumlarının iş kolu işyeri tescil işleminde nasıl değerlendirilecektir?
 • Mevcut iş kolunda devam edilmesi halinde SGK’da iş yeri dosyası açılacak mıdır?
 • İşyeri dosyası açılış işlemleri nasıl ve ne zaman gerçekleştirilecektir?
 • Ters işyeri kodlaması nedir? Uygulanacak mıdır?
 • Süresi içerisinde açılmayan iş yerleri için ceza uygulanacak mıdır?

Kadroya Geçirilecek İşçilerin SGK İşe Giriş İşlemleri

 • Sürekli işçi kadrosuna alınacak işçilerle ilgili SGK nezdinde hangi işlemler yapılacaktır?
 • İşe giriş bildirgeleri ne zaman ve nasıl düzenlenecektir?
 • Meslek kodları, Özürlü durumu vb. hususlar nasıl girilecektir?
 • İşe giriş bildirgelerinin verileceği son tarih nedir?
 • İşe giriş bildirgelerinin geç verilmesinde ceza uygulanacak mıdır?
 • Alt işverenler kadroya geçirilecekleri en geç hangi tarihte çıkışını yapacaktır?

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Düzenlenmesi

 • Kadroya geçişten sonra aylık prim ve hizmet belgesi ne zaman düzenlenecektir?
 • Aylık prim ve hizmet belgeleri nasıl düzenlenecektir?
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin süresi dışında verilmesinde ne kadar ceza uygulanır?
 • E-Bildirge düzeltme (ek) veya iptalinde ne kadar ceza uygulanır?

4857 sayılı İş Kanunu Açısından Mali ve Özlük Hakları

 • Kadroya geçirilecek işçilerin statüsü ne olacaktır?
 • Bu işçiler hakkında hangi mevzuat uygulanacaktır?
 • Kadroya geçirilecek işçiler ile imzalanacak iş sözleşmelerinin mahiyeti nedir?
 • Hangi durumlarda sözleşmenin feshi söz konusu olacaktır?
 • Haftalık çalışma süreleri ve çalışma şartlarında neler değişecektir?
 • Fazla mesai, bayram ve tatil günü çalışmaları yapılabilecek midir?
 • Yıllık ücretli izin hakları nasıl kullanılacaktır?
 • Kadın işçilerin doğum öncesi ve sonrası hakları nasıl olacaktır?
 • Kıdem ve ihbar tazminatları hangi durumda ve nasıl ödenecektir?

Toplu İş Sözleşmesi Açısından Ücret Zamları ve Sendikal Hakları

 • Kadroya geçirilecek işçilere toplu iş sözleşmesi farkları ödenecek mi?
 • Yüksek Hakem Kurulu kararları 02.04.2018’den sonra geçerli olacak mı?
 • Toplu iş sözleşmesi uygulamalarında “işkolu” ayrımı nasıl yapılacak?
 • Alt işverene ait işkolu ile İdarenin mevcut işkolu farklı veya aynı ise ne olacak?
 • İdarede uygulanmakta toplu sözleşme, taşerondan geçenlere uygulanacak mı?
 • İdarede Yüksek Hakem Kurulu kararı hiç uygulanmamışsa TİS ödenecek mi?
 • Yapılan düzenlemelere göre taşerondan kadroya geçenlerin ücretleri nasıl hesaplanacak?

KONUŞMACILAR


Konuşmacı: İsa KARAKAŞ

 • 23 yılı aşkın Çalışma Bakanlığı ve SGK Başmüfettişi
 • Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Uzmanı
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilirkişisi
 • 50’den fazla kitabı yayınlanmış, Yazar ve Gazeteci


Konuşmacı: Av. Halim EKE

 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
 • Bilirkişi, Araştırmacı, Yazar

Konuşmacı: Ali Hikmet UĞURLU

 • Kamutech Yazılım A.Ş. Mevzuat Grup Başkanı
 • Kamu İhale Mevzuatı ve İş Hukuku Uzmanı
 • Araştırmacı, Yazar

SEMİNER ÜCRETİ VE KATILIM FORMU

 • Ücret: 295 TL (KDV dahil)
 • Tarih: 09 Mart 2018, Cuma
 • Saat: 09:00 – 16:30
 • Yer: Meyra Palace Hotel (*****) Balgat/ANKARA (Konum)

KAYIT VE BİLGİ İÇİN

 • Derya ATAKOĞLU (Satış ve Eğitim Hizmetleri Koordinatörü)
 • GSM: (532) 566 61 18
 • Santral: (312) 484 31 18
 • satis@kamutech.com

ÖN KAYIT & İLETİŞİMGeri Dön