Demo Talebi : (312) 484 31 18 Çağrı Merkezi : (312) 484 31 00
KEP-Bordro

KEP-Bordro

Kamutech KEP-Bordro ile Islak İmza Çilesine SON!

 

Kamutech KEP-Bordro İşlemleri Nasıl Yapılır ?

-Menü işlemlerinden KEP-Bordro menüsü açılarak işlemlerimizi başlatabiliriz.

 

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta ) Kullanıcı Girişleri Nasıl Yapılır ?

-Kullanıcılar Menüsü üzerinden KEP (Kayıtlı Elektronik Posta ) kullanıcı hesap bilgilerinin girişleri yetkili kullanıcı tarafından sisteme girilmelidir.

 

 

 

Personel KEP (Kayıtlı Elektronik Posta ) Girişleri Nasıl Yapılır ?

-Personellerimiz adına açılmış olan KEP (Kayıtlı Elektronik Posta ) adreslerinin işçi kartları genel bilgiler alanına girişleri yapılmalıdır.

 

 

 

 

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta ) KEP-Bordro İle Gönderim Nasıl Yapılır ?

-Bordroların KEP (Kayıtlı Elektronik Posta ) ile gönderimini sağlamak için Kep Listeleme menüsünü ziyaret ederek göndermek istediğim bordroları seçebilir veya tüm bordrolara KEP (Kayıtlı Elektronik Posta ) gönderimi sağlayabilirsiniz.

 

 

 

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta ) İletileri Nasıl Kontrol Edilir ?

-Gönderilen KEP (Kayıtlı Elektronik Posta ) işlemleri için işçi kartları maaşlar alanı üzerinden hem işçilerimizin bu zamana kadar almış olduğu maaşları hem de KEP (Kayıtlı Elektronik Posta ) gönderim ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta ) okunma tarih detaylarına ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Toplam KEP (Kayıtlı Elektronik Posta ) Nasıl Görüntülenir ?

-Gönderilen KEP (Kayıtlı Elektronik Posta ) iletilerinin personel bazlı kaç adet gönderildiği, başarılı gönderim adedini ve gönderilen KEP (Kayıtlı Elektronik Posta ) iletilerinin kaç adedinin okunduğunu da kolaylıkla takip edebilirsiniz.

 

 

 

KEP-Bordronun Faydaları Nelerdir ?

 

-Aylık yüzlere bordro belgelerini tek tıkla KEP (Kayıtlı Elektronik Posta ) adreslerine toplu olarak resmi gönderimini sağlayabilirsiniz,
-Savunma talepleri, ihtarlar vs. dokümanlarınızı güvenli bir şekilde iletebilirsiniz,
-Yıllık izin kullanımı talepleri, kalan yıllık izin veya mazeret izin taleplerini hukuki olarak iletebilirsiniz,
-Kâğıt ihtiyacını ortadan kaldırdığı için çevre dostudur,
-Kargo, noter ve kurye masraflarını ortadan kaldırarak tasarruf sağlar,
-İş mahkemeleri tarafından yasal tebligat olarak kabul edilir ve hukuki delil niteliği taşımaktadır.

 

 

 

Kanuni Düzenlemeler Nelerdir ?

Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK – Kanun No:6102)

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi ile ilgili yasal düzenleme 13.01.2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer almıştır.
18 (3) : “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe,
sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü
mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik
posta sistemi ile yapılır.”

Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK – Kanun No:6102 Madde 18/3 ve 1525)
– Bu maddeler ile KEP, iadeli-taahhütlü gönderi ve noter tasdikli gönderi ile
eşdeğer kılınmıştır.

Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK – Kanun No:6102 Madde 18/3 ve 1525)
– Bu maddeler ile KEP, iadeli-taahhütlü gönderi ve noter tasdikli gönderi ile
eşdeğer kılınmıştır.

KEP Yönetmeliği (25.8.201 1/ R.G.28036)
KEPTebliği (25.8.2011 / R.G.28036)
KEPAdresleri ve Rehberi Tebliği (16.5.2012 / R.G.28294

 

Kayıtlı Elektronik Postanın Kullanım Alanları Nelerdir ?

-İhbar, ihtar, itiraz ve fesihler
-Beyanlar ve bildirimler
-Bordrolar ve izin formları
-Dilekçeler, başvuru ve teyit mektuplar
-Taahhütnameler, sözleşmeler ve mutabakatlar
-İştirak taahhütnameleri

 

 

 Geri Dön