Demo Talebi : (312) 484 31 18 Çağrı Merkezi : (312) 484 31 00
İzmir’de Eğitim Semineri! Belediye Şirketleri Mevzuatı, Yapısı ve İşleyişi ile Taşeron İşçilerin Maaş, Özlük ve Toplu İş Sözleşmesi Hakları

İzmir’de Eğitim Semineri! Belediye Şirketleri Mevzuatı, Yapısı ve İşleyişi ile Taşeron İşçilerin Maaş, Özlük ve Toplu İş Sözleşmesi Hakları

Belediye Şirketleri Mevzuatı, Yapısı ve İşleyişi ile Taşeron İşçi Maaş, Özlük ve Toplu İş Sözleşmesi Hakları

Seminerin Tarihi 23-24 Mayıs 2019 (Perşembe ve Cuma, Saat 09:00 – 16:30)
Seminerin Yeri İzmir Buca Belediyesi Konferans Salonu

Adres: Hürriyet Mah. Aydın Hat Boyu Cad. 431/5 Sokak No:2 Şirinyer İZMİR (Konak tünelleri karşısı, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu binası, Haritada Gör)

Seminer Ücreti Seminerimiz İzmir Buca Belediyesi Ev Sahipliğinde ÜCRETSİZ olarak gerçekleştirilecektir.
Katılım Koşulları İzmir ili merkez ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere, kontenjan dahilinde çevre il ve ilçe belediyeleri de katılabilecektir.

Seminere katılmak için;

  1. Kesin Kayıt Formu’nu buraya tıklayarak indiriniz,
  2. Formu eksiksiz doldurunuz ve kurum yetkilinize onaylatınız (kaşe-mühür-imza)
  3. Onaylanmış formu (312) 473 31 18‘e faks çekiniz veya satis@kamutech.com‘a e-posta ekinde gönderiniz.
  4. Başvurunuz tarafımızca incelendikten sonra kesin kayıt işlemleri için formda belirttiğiniz iletişim bilgilerinden sizlere ulaşılacaktır. 

Seminerimizin ilk gününde, Kamutech Yazılım A.Ş. mevzuat uzmanı Ali Hikmet UĞURLU, 696 sayılı KHK ile (375 sayılı KHK geçici 24’ncü madde kapsamında) mahalli idare şirketlerine geçen taşeron işçilerin İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik mevzuatı çerçevesinde maaş, bordro, özlük işleri, sendika, toplu iş sözleşmesi, Yüksek Hakem Kurulu kararları kapsamında yürütülmesi gereken işlem ve süreçlerini anlatacaktır.

Seminerimizin 2. gününde, T.C. Ticaret Bakanlığından gelen Uzman Eğitmenimiz, belediye şirketlerinin Ticaret Hukuku ve ilgili mevzuat kapsamında kuruluşu, yapısı, işleyişi ile şirket yöneticilerinin sorumlulukları hakkında oldukça ayrıntılı ve önemli bilgiler sunacaktır.

BU EĞİTİM SEMİNERİNE KİMLER KATILMALI?

  • Belediye şirketlerinin yönetim kurulunda görevli olan kişiler, şirketin diğer yetkilileri ile mali müşavirleri (Şirket Yönetimi)
  • İşçilerin maaş, özlük, Yüksek Hakem Kurulu toplu iş sözleşmesi işlem ve ödemelerini gerçekleştirenler (İnsan Kaynakları)
  • Belediye personel hizmet alımı hakediş ödemelerinden sorumlu memurlar (Harcama Yetkilileri, Gerçekleştirme Görevlileri)

 

SEMİNER KONU BAŞLIKLARI (1. GÜN)

375 sayılı KHK’nın Geçici 24’ncü Madde Kapsamında Yürütülecek İşlemler2018/11608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Yürütülecek İşlemler

Belediye Şirketlerinin Hukuki Statüsü (Kamu mu? Özel mi?)

Kadroya Geçen Belediye Taşeron İşçilerinin Statüsü (Kamu çalışanı mı? Şirket çalışanı mı?)

Belediye ile Şirketi Arasında İmzalanan Hizmet Alım Sözleşmelerinin Mahiyeti

İşçilerle Şirket Arasında İmzalanan İş Sözleşmelerinin Türü ve Mahiyeti

30.06.2020’ye Kadar Uygulanacak Olan Yüksek Hakem Kurulu KararıSendikaların 30.06.2020’den Önce Yetki Alması ve Toplu Sözleşme Yapması

Sendika ile Belediye Şirketi Arasında İmzalanan Toplu İş Sözleşmelerinin Durumu

Toplu İş Sözleşmesi ve Yüksek Hakem Kurulu Kararlarının UygulanmasıTİS Ücret Zamlarının Uygulanması ve Asgari Ücret Zamlarının İşçilere Yansıtılması

Fazla Çalışma Ücreti, Hafta Tatili Ücreti, Tatil Günü Mesai Ücreti

İlave Tediye Ödemelerinde Son Yasal Durum

İş Kanunu Temel HükümleriHaftalık Çalışma Süreleri

Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışmalar

Ulusal Bayram ve Hafta Tatillerinde Yapılan Çalışmalar

Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Kullanımı

Kadın İşçilerin Yarı Zamanlı ve Kısmi Süreli Çalışmaları

Mazeret İzinleri, Diğer Ücretli ve Ücretsiz İzinler

İcra, Nafaka, BES Kesintilerinin Uygulanması

Yüksek Hakem Kurulu TİS Kararlarının Ücretlere Yansıtılması Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklı Fiyat Farklarının Hesaplanması

Belediye ile Şirket Arasında Hizmet Alım Sözleşmelerinde Önemli Noktalar

Hakediş Ödemelerine Esas Birim Fiyatların Tespiti

Personel Hizmet Alımları Hakediş Raporu ve Fiyat Farkı Hesaplamaları

 

SEMİNER KONU BAŞLIKLARI (2. GÜN)

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında mahalli idare (belediye ve il özel idaresi) şirketlerinde yapılması gereken işlemler nelerdir?

Belediyelerde yeni seçilen belediye başkanları, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, belediyenin ortağı olduğu anonim şirketlerde yönetim kuruluna, limited şirketlerde de müdürlüğe seçilebilir mi?

Eski belediye başkanları, şirketteki görevinden ayrılmazsa ne olur?

Mahalli idare şirketlerinin yönetim organında görev yapan üyeler nasıl değiştirilebilir?

Mahalli idare şirketlerinin yeni yönetimi nasıl oluşturulur?

Belediye başkanı/vali, vali yardımcıları, meclis üyeleri/il genel meclisi üyeleri ve belediye/il özel idare personelinin şirket yönetiminde görev alabilmesinin şartları nelerdir.

Mahalli idare şirketinde çalışan işçiler, yönetim organı üyeliğine seçilebilir mi?

Anonim şirket şeklinde kurulan mahalli idare şirketlerine ilişkin özellikli durumlar nelerdir?

Limited şirket şeklinde kurulan mahalli idare şirketlerine ilişkin özellikli durumlar nelerdir?

Türk Ticaret Kanununda 2018 yılında yapılan değişikliklerin mahalli idare şirketlerine etkisi nedir?

Mahalli idare şirketlerinin devlet yapısı içerisindeki yeri nedir?

Mahalli idare şirketlerini diğer şirketlerden ayıran özellikler nelerdir?

Belediyelerin/il özel idarelerin hibe yoluyla şirket edinmesinin avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Mahalli idare şirketlerine dair farklı mevzuatlarda ne gibi hükümler bulunmaktadır?

Mahalli idare şirketlerinde yönetim organı üyeliğine (yönetim kuruluna/müdürlüğe) seçilebilmek için gereken nitelikler ve şartlar nelerdir?

Yönetim organı üyelerinin görev süresi ne kadardır?

Yönetim organı üyelerini kim görevden alabilir ve bu üyeler her zaman görevden alınabilir mi?

Mahalli idare şirketlerinde yönetim organına seçilenlere huzur hakkı ödenebilir mi? Huzur hakkı ödemesine ilişkin asgari ve azami bir tutar var mıdır?

Yönetim organı üyelerinin hakları ve yükümlülükleri nelerdir?

Yönetim organı üyeliği hangi hallerde sona erer?

Mahalli idare şirketleri, Harcırah Kanunu, Taşıt Kanunu, Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümlerine tabi midir?
Mahalli idare şirketlerinde yönetim organının karar alma esasları nelerdir? Kararların alınmasında önem arz eden ve dikkat edilmesi gereken hususlar var mıdır?

Mahalli idare şirketlerinin yönetim organına seçilenler, görevlerini yerine getirirken nelere dikkat etmelidir?

Mahalli idare şirketlerinde yönetim organı üyeliğine seçilenlerin hukuki ve cezai sorumlulukları nelerdir?

Mahalli idare şirketinin ödenmeyen amme alacaklarından dolayı yönetim organı üyelerinin mali sorumluluğu var mıdır?

Mahalli idare şirketlerinde genel kurul hangi sıklıkta ve ne şekilde toplanır; genel kurulca alınması gereken kararlar nelerdir?

Tek ortaklı mahalli idare şirketlerinde genel kurul ne şekilde toplanır?

Genel kurul toplantısının süresinde yapılmamasının sonuçları neler olabilir?

Genel kurul toplantısı yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

Genel kurulunun ve yönetim kurulunun/müdürlerin görev ve yetkileri nelerdir?

Mahalli idare şirketinin sermayesi artırılabilir mi? Sermaye artırımı için yapılması gereken işlemler nelerdir? Sermaye artırımında Cumhurbaşkanının izni gerekli midir?

Mahalli idare şirketlerinin ana sözleşmesi nasıl değiştirilir? Bu hususta belediye meclisinin/il genel meclisinin karar alması şart mıdır?

Mahalli idare şirketleri hangi Devlet kurumları tarafından denetlenmektedir?

Bir mahalli idare şirketi başka bir şirket kurabilir mi?

Mahalli idare şirketlerinin kurulma yöntemleri ve özellik arz eden durumlar nelerdir?

Mahalli idare şirketinin kuruluşundan doğan hukuki ve cezai sorumluluklar nelerdir?

 

SEMINER-KESIN-KAYIT-FORMU-BELEDIYE-23-24-MAYIS-2019Geri Dön