Demo Talebi : (312) 484 31 18 Çağrı Merkezi : (312) 484 31 00
İş Kanunu, Sosyal Güvenlik ve Toplu İş Sözleşmesi Eğitimi

İş Kanunu, Sosyal Güvenlik ve Toplu İş Sözleşmesi Eğitimi

Taşeron (Kadroya Geçen) İşçi Çalıştıran Kurumlar için İş Kanunu, Sosyal Güvenlik ve Toplu İş Sözleşmesi Eğitimi

Eğitimin Konusu: 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen sürekli işçilerin iş kanunu ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde özlük hakları, mali ve sosyal hakları,  SGK ve Yüksek Hakem Kurulu kararı ile toplu iş sözleşmesi hakları anlatılmaktadır

Eğitim Tarihi: 07-08 Şubat 2019 (2 gün, 16 saat)

Eğitim Ücreti: Kişi başı 750 TL (KDV dahil)

Eğitim Yeri: Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Gölbaşı/ANKARA

Konaklama: Katılımcıya aittir. Ankara Gölbaşı ilçesinde Vilayetler evi, çeşitli kamu kurumlarının sosyal tesisleri ve oteller mevcuttur.

Eğitime Hangi Kurumlar Katılabilir?

A) Mahalli İdareler: Belediyeler, Özel İdareler ve bağlı Şirketleri

B) Merkezi Kurumlar: Bakanlıklar, Genel Müdürlükler, Üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlar

Eğitim Konu Başlıkları

  696 sayılı KHK Düzenlemesi
 • 696 sayılı KHK düzenlemesi neler getirmiştir?
 • Merkezi kurumlarda 4/D sürekli işçi kadrosu nedir?
 • Belediye şirketlerine geçen işçilerin statüsü nedir?
  4857 sayılı İş Kanununa İlişkin Hükümler
 • İş Sözleşmeleri
 • Kamu İşvereninin İş Sözleşmesi Yapma Zorunluluğu Var mı?
 • Sözleşme Yapmamanın Sonuçları ve Cezası Nedir?
 • Kadroya Geçen İşçilere İmzalatılacak İş Sözleşmesi Hükümleri Nasıl Belirlendi?
 • Sağlık Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
 • Disiplin ve Cezalar
 • Disiplin ve Ceza Hükümlerine İlişkin Yüksek Hakem Kurulunca Yayınlanan Tablo Örneği
 • İşveren, İşçiye Maaştan Kesme Cezası Verebilir mi?
 • İşçilerden Kesilen Para Cezaları Nasıl Kullanılır?
 • İşveren İşçinin Ücretini Azaltılabilir mi?
 • Fesih ve İşten Çıkarmalar
 • Sürekli İşçinin İşten Çıkartılması Mümkün mü?
 • İşçinin İşten Çıkartılması, İş Sözleşmesinin Feshini Gerektiren Haller Nelerdir?
 • İş Sözleşmesinin Feshinde Hak Düşürücü Süre Ne Kadar?
 • İşveren İş Sözleşmesini Feshederken İşçiden Savunma Almalı mı?
 • Haftalık Çalışma Süreleri
 • Haftalık Çalışma Süresi Ne Kadar? Çalışma Sürelerinden Sayılan Haller Nelerdir?
 • Ara Dinlenme Süreleri Nasıl Belirlendi? Ara Dinlenme Süreleri Çalışma Süresinden Sayılır mı?
 • Bazı Mesai Saatlerine Göre Fiili Çalışma Süresi Nasıl Hesaplanır?
 • Denkleştirme Esasına Göre Çalışma Nedir?
 • Fazla Çalışmalar
 • Fazla Çalışma Nedir? Fazla Çalışmada İşçi Onayı Nasıl Alınır?
 • Fazla Sürelerle Çalışma Nedir?
 • İş Kanununa Göre Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır?
 • İşveren İşçisine Fazla Çalışma Ücreti Yerine İzin Verilebilir mi?
 • Fazla Çalışmada 270 Saat Sınırı Nedir?
 • Bayram ve Hafta Tatilinde Çalışmalar
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü (UBGT) Çalışmaları
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü (UBGT) Çalışma Ücreti Arife Günü Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır?
 • Vardiyalı Çalışan veya Gece Çalışan İşçilerde Bayram Mesaisi Nasıl Hesaplanır?
 • Hafta Tatili Günü ve Hafta Tatilinde Çalışma
 • İşçi Hafta Tatiline Nasıl Hak Kazanır?
 • Hafta Tatili Pazar Günü müdür? Kamu İşvereni Hafta Tatilini Başka Bir Gün Belirleyebilir mi?
 • Hafta Tatili Gününde Çalışan İşçi Ne Kadar Ücret Alır?
 • Yıllık İzin Uygulaması
 • Yıllık Ücretli İzin
 • Kadroya Geçişten Önceki Süreler Yıllık İzinde Dikkate Alınacak mı?
 • Yıllık Ücretli İzinler Nasıl Kullandırılır?
 • Yıllık İzin ile Birlikte Ücretsiz Yol İzni Verilir mi?
 • Yıllık İzinler Sonraki Yıllara Devreder mi?
 • Kullanılmayan Yıllık İzinler Ücret Olarak Ödenebilir mi?
 • Yıllık İzin Kurulu Oluşturmak Zorunlu mudur?
 • Kısmi Süreli Çalışanların Yıllık Ücretli İzin Hakkı Nasıl Hesaplanır?
 • Ücretli ve Ücretsiz İzinler
 • Ücretli ve Ücretsiz İzin Hakları
 • İşçinin Kaç Gün Ücretli Mazeret İzni Vardır?
 • Kadın İşçilerin Doğum Öncesi ve Sonrası İzin Hakları
 • Analık Hali İzni
 • Ücretsiz Doğum İzni
 • Ücretli Süt İzni
 • Yarı Zamanlı ve Kısmi Süreli Çalışma
 • Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı (İŞKUR Ödemeli Ayda 15 Gün)
 • Ücretsiz Kısmi Süreli (Part-Time) Çalışma Hakkı
 • Sağlık Raporları
 • Sağlık Raporu ve İş Göremezlik Ödeneği
 • Teftiş, Denetim ve Cezalar
 • İş Teftişi, Denetim ve İdari Para Cezaları
 • İş Teftişi Nedir?
 • İş Teftişini Kim Yapar?
 • İş Teftişi Neden Yapılır?
 • İş Müfettişinin Yetkileri Nelerdir?
 • İşyeri Denetimi Ne Kadar Sürer? Denetimde Neler İstenir?
 • Teftiş Tutanağının Düzenlenmesi ve İtiraz Hakkı
 • İş Kanunu Kapsamında İdari Para Cezaları (2019 yılı)
  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları
 • İşyeri Tescil İşlemleri
 • İşyeri Nedir?
 • İşyeri Tescili Nedir
 • İşyeri Tescili Ne Zaman Yapılmalıdır?
 • İşyeri Bildirgesi Nasıl Verilecektir?
 • Aynı işverenin birden fazla işyeri kurması halinde her işyeri için ayrı ayrı tescil yaptırması gerekir mi?
 • İşyerinin devri, intikali, nakli, işyerlerinin birleşmesi gibi durumlarda işyeri tescili nasıl yapılır?
 • İşyerinin aynı il içinde başka bir bölgeye nakledilmesi halinde işyeri tescili yapılması gerekir mi?
 • Süresi İçinde Yapılmayan İşyeri Tescili Nasıl Yapılır?
 • Aynı İşverenin Farklı İşyerleri İçin Ayrı Ayrı Tescil Yapılması Gerekir mi?
 • 696 Sayılı KHK ile Çalıştırılacak İşçiler İçin Ayrı İşyeri Tescili Gerekir Mi?
 • İşyeri Tescili İle Birlikte Verilmesi Gerekli Belgeler Nelerdir?
 • Sigortalı çalıştıran işyerleri için verilen sicil numarası nedir?
 • İşyeri Tesciline Dair İdari Para Cezaları Ne Kadardır?
 • İşe Giriş – İşten Çıkış Bildirgeleri
 • İşe Giriş Bildirgesi
 • İşe Giriş Bildirgesi Nedir?
 • İşe Giriş Bildirgesi Ne Zaman Verilir?
 • İlk Kez Tescil Edilen Bir İşyeri Sigortalı İşe Giriş Bildirgesini Hangi Sürede Verebilir?
 • Bildirge Verilecek Tarihin Hafta sonuna Denk Gelmesi Durumunda Ne Yapılmalı?
 • İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Düzenlenir?
 • Peki İşe Giriş Bildirgesine İlişkin Cezai Yaptırımlar Nelerdir?
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri
 • Aylık Prim Hizmet Belgesi Nedir?
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Belge Türleri Nelerdir?
 • Prime Esas Kazanç Miktarları Nasıl Belirlenir?
 • Prime Esas Kazanca Dâhil Edilecek ve Edilmeyecek Kazançlar Nelerdir?
 • Aylık Prim Hizmet Belgesi Ne Zaman Verilir?
 • Aylık Prim Hizmet Belgesi Verilmesi Gereken Sürenin Son Günü Resmi Tatile Denk Gelirse Ne Yapılır?
 • Aylık Prim Hizmet Belgesi Nasıl Düzenlenir?
 • Onaylanmış Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Görüntüleme nasıl yapılır?
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Giriş (Ek) Düzenleme İşlemi Nasıl Yapılır?
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Giriş (İptal) İşlemi Nasıl Yapılır?
 • Aylık Prim Hizmet Belgesi Zamanında Verilmezse Ne Olur?
 • SGK Eksik Gün Nedenleri Nelerdir? SGK Sistemine Hangi Kodlarla Bildirilir?
 • Ücret Bordroları
 • Ücret Bordrosu Nedir?
 • Ücret Bordrosunda Neler Yer Almalıdır?
 • Ücret bordrosunun geçersiz sayılması durumunda hangi cezalar uygulanır?
 • Uygulamada Ücret Bordrolarının Geçersiz Sayılmasına Yol Açan Nedenler?
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi
 • İş kazası nedir? Meslek Hastalığı Nedir?
 • İş kazası ve meslek hastalığı SGK’ya kaç gün içinde bildirilmelidir?
 • İş kazası ve meslek hastalığı bildiriminde tatil günleri hesaba katılır mı?
 • İş kazası ve meslek hastalığı bildirimi SGK’ya nasıl yapılır?
 • İş kazası bildirim formu kaydetme işlemleri nasıl yapılır?
 • Kaza arama ekranı ne işe yarar? Benzer iş kazası girilmiş mi?
 • Kaza Bilgileri ekranı nasıl doldurulur? Kazayı gören şahit ekranı nasıl doldurulur?
 • Kazayı gören birden fazla şahit var ise?
 • Sigortalı Bilgilerinin girilmesi
 • Meslek Hastalığı Bildirimi Nasıl Yapılır?
 • Sigortalı Bilgileri
 • İş Kazası Bildirim Güncelleme İşlemleri
 • Meslek Hastalığı Bildirim Güncelleme İşlemleri
 • Meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri bağlanma şartları nelerdir?
 • İstirahat (Sağlık) Raporları
 • İstirahat (Sağlık) Raporlarının Onaylanması
 • İstirahat Raporu Nedir?
 • İstirahat Raporu Alan İşçiye Ücret Ödenir mi?
 • SGK Tarafından Ödenmeyen Günler Ve Eksik Ödenen Günlerin Bakiye Tutarı Nasıl Hesaplanır?
 • SGK Rapor Paralarını İşçinin Aldığı Son Ücrete Göre mi Öder?
 • İşçinin Rapor Aldığı Süreler Kıdem Hesabında Dikkate Alınır mı?
 • İşveren İstirahat Raporlarını Sisteme Ne Zaman Girmelidir?
 • Çalışılmadığına Dair Bildirim Yapılmasında İzlenecek Yol Nasıl Olmalıdır?
 • Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemi Nasıl Yapılır?
 • Elektronik Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri Nasıl Yapılır?
 • Kimlik No’ya Göre Rapor Arama Nasıl Yapılır?
 • Tarihe Göre Rapor Arama İşlemi Nasıl Yapılır?
 • İşveren İletişim Bilgileri Nasıl Girilir?
 • Onaylı Rapor Nasıl Görüntülenir? Arşiv Nasıl Görüntülenir?
 • Manuel Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri Nasıl Yapılır?
 • Görüntüleme İşlemi Nasıl Yapılır?
 • Güncelleme İşlemi Nasıl Yapılır?
 • Bildirimin Süresi İçinde Yapılmaması Durumunda Ne Olur?
 • Süresi İçinde Yapılmayan Bildirim İçin Öngörülen Yaptırım Nedir? İdari Para Cezası Uygulanacak mıdır?
 • SGK İdari Para Cezaları
 • Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İle İlgili Cezalar
 • İşyeri Bildirgesi İle İlgili Cezalar
 • Asıl veya Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İle İlgili Cezalar
 • İdari Para Cezalarında İndirim Uygulanır mı?
 • İşten Çıkış Bildirgesi
 • İşten Çıkış Bildirgesi Ne Zaman Verilir?
 • SGK İşten Çıkış Bildirgesi Nasıl Hazırlanır?
 • İşten Çıkış Bildirgesini Zamanında Düzenlemeyen İşverene Uygulanacak Cezai Yaptırım Nedir?
 • SGK Meslek Kodları
 • Meslek Kodlarının Bildirimi
 • Taşeron İşçilerde Meslek Kodu Değişikliği Yapılabiliyor muydu?
 • Meslek Kodu Nasıl Seçiliyor?
 • Meslek Kodunu Yanlış Bildirene Para Cezası Var mı?
 • KDK kararında meslek kodu yanlış bildirilen işçiler için nasıl bir tavsiye verilmiştir?
 • Fiili Hizmet Zammı Uygulaması
 • Fiili Hizmet Zammına Tabi Personeller Kimlerdir?
 • Fiili Hizmet Zammına Tabi Personeller Fiili Hizmet Süresi Zammından Ne Kadar Faydalanacak?
 • Kapsam Dışında Olan Personeller Kimlerdir?
 • Fiili Hizmet Zammı Uygulaması Nasıl Uygulanacak?
  İlave Tediye Ödemeleri
 • İlave Tediye Uygulaması
 • İlave Tediye Nedir?
 • İlave Tediye Ödemesinden Kimler Faydalanır?
 • İlave Tediye Tutarı Ne Kadardır? Kaç Kez Ödenir?
 • İlave Tediyeler Ne Zaman Ödenir?
 • 2018 Yılı İlave Tediye Ücreti Ne Kadar Verildi?
 • 2019 Yılı İlave Tediye Tarihleri Ne Zaman Belli Olacak?
 • İlave Tediye Ücreti İşçiye Son Çalıştığı Yerde Mi Ödenir?
 • Ücretsiz Doğum İznine Ayrılan İşçi İlave Tediyeden Yararlanabilecek mi?
 • İş Sözleşmesinin Askıda Olduğu Süreler İlave Tediye Hesaplamasında Dikkate Alınır mı?
 • Bedelli Askerlikte İlave Tediye Ödemesi Nasıl Olacak?
 • Uzun Süreli Raporda İşçinin İlave Tediyesi Nasıl Hesaplanır?
 • Mazeret İzninde İlave Tediye Ödenir Mi?
 • İlave Tediye Geç Ödenebilir mi?
 • İlave Tediyelerin Geç Ödenmesi İşçi Açısından Haklı Fesih Sebebi mi?
 • Geciken İlave Tediyeye Faiz Uygulanır mı?
 • Yarım Ve Kısmi Zamanlı Çalışma, İlave Tediyede Nasıl Değerlendirilir?
 • İşten Ayrılmış Olan İşçiye İlave Tediye Ödenir mi?
 • Fazladan Yapılan İlave Tediye Ödemesi Geri Alınır mı?
 • İlave Tediye Ödemelerinden SGK Primi Kesintisi Neye Göre Yapılır?
 • İlave Tediye Ödemelerinden BES Kesintisi Yapılabilir mi?
 • İlave Tediye Ödemesi Haczedilebilir mi?
  Yüksek Hakem Kurulu (YHK) Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması
 • 696 sayılı KHK Sonrasında Mali ve Sosyal Haklar
 • Yürürlüğü Devam Eden Sendika Toplu İş Sözleşmesi Mevcutsa Ne Olacak?
 • Toplu İş Sözleşmesi Maddelerinin Uygulanması
 • Yürürlük Tarihi
 • Ücret Zamlarının Uygulanması
 • İkramiye
 • Aylık Ücretle Birlikte Ödenen Sosyal Yardımlar
 • Yıllık Ödenen Sosyal Yardımlar
 • Olaya Bağlı Sosyal Yardımlar ve Diğer Sosyal Yardımlar
 • İşçinin Ölü Doğum Yapması Halinde Doğum Yardımı Ödenir mi?
 • Ölü Doğan Çocuk İçin Ölüm Yardımı Yapılır mı?
 • Ölü Doğum İçin Ölüm Ve Doğum İzni Verilir Mi?
 • Askerlik Yardımı
 • Hafta ve Genel Tatillerde Çalışma ve Ücreti
 • Gece Çalışması
 • Fazla Çalışma Ücreti ve Ödenmesi
 • Ücretli ve Ücretsiz İzinler
 • Kamu İşçisi Sendikal İzin Kullanabilir mi?
 • Bildirim Önelleri
 • Kıdem Tazminatı, Hesaplanması ve Ödenmesi

ÖN KAYIT & İLETİŞİMGeri Dön