Demo Talebi : (312) 484 31 18 Çağrı Merkezi : (312) 484 31 00
Belediye Taşeron İşçilerinin Mali Hakları, Toplu Sözleşme ve Hakediş Uygulamaları Semineri

Belediye Taşeron İşçilerinin Mali Hakları, Toplu Sözleşme ve Hakediş Uygulamaları Semineri

Belediye Taşeron İşçilerinin Mali Hakları, Toplu İş Sözleşmesi ve Hakediş Uygulamaları Semineri

Seminerin Tarihi 12 Nisan 2019 (Cuma, Saat 09:00)
Seminerin Yeri Elite World Hotel Taksim, İSTANBUL
Seminer Ücreti 250 TL+KDV (KDV dahil 295 TL)

Öğle yemeği, ara ikramlar ve katılım sertifikası dahil. Konaklama ve ulaşım hariçtir.

Seminerimizde, 696 sayılı KHK ile (375 sayılı KHK geçici 24’ncü madde kapsamında) mahali idare şirketlerine geçen taşeron işçilerin İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik mevzuatı çerçevesinde maaş, bordro, özlük işleri, sendika, toplu iş sözleşmesi, Yüksek Hakem Kurulu kararları kapsamında yürütülmesi gereken işlem ve süreçler anlatılmaktadır.

BU EĞİTİM SEMİNERİNE KİMLER KATILMALI?

  • Mahalli idarelerde taşeron işçilerin özlük işlerinden sorumlu olanlar
  • Kadroya geçen taşeron işçilerin maaşları, toplu iş sözleşmesi ve bordro hesaplamalarını yapanlar
  • Personel hizmet alımı hakedişleri ve fiyat farkı hesaplarını yapanlar, kontrol edenler
  • Mahalli İdarelerin ve şirketlerin “Personel”, “İnsan Kaynakları”, “Maaş-Tahakkuk” birimlerinde görev yapanlar

SEMİNER KONU BAŞLIKLARI

375 sayılı KHK’nın Geçici 24’ncü Madde Kapsamında Yürütülecek İşlemler

2018/11608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Yürütülecek İşlemler

Belediye Şirketlerinin Hukuki Statüsü (Kamu mu? Özel mi?)

Kadroya Geçen Belediye Taşeron İşçilerinin Statüsü (Kamu çalışanı mı? Şirket çalışanı mı?)

Belediye ile Şirketi Arasında İmzalanan Hizmet Alım Sözleşmelerinin Mahiyeti

İşçilerle Şirket Arasında İmzalanan İş Sözleşmelerinin Türü ve Mahiyeti

30.06.2020’ye Kadar Uygulanacak Olan Yüksek Hakem Kurulu Kararı

Sendikaların 30.06.2020’den Önce Yetki Alması ve Toplu Sözleşme Yapması

Sendika ile Belediye Şirketi Arasında İmzalanan Toplu İş Sözleşmelerinin Durumu

Toplu İş Sözleşmesi ve Yüksek Hakem Kurulu Kararlarının Uygulanması

TİS Ücret Zamlarının Uygulanması ve Asgari Ücret Zamlarının İşçilere Yansıtılması

Fazla Çalışma Ücreti, Hafta Tatili Ücreti, Tatil Günü Mesai Ücreti

İlave Tediye Ödemelerinde Son Yasal Durum

İş Kanunu Temel Hükümleri

Haftalık Çalışma Süreleri

Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışmalar

Ulusal Bayram ve Hafta Tatillerinde Yapılan Çalışmalar

Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Kullanımı

Kadın İşçilerin Yarı Zamanlı ve Kısmi Süreli Çalışmaları

Mazeret İzinleri, Diğer Ücretli ve Ücretsiz İzinler

İcra, Nafaka, BES Kesintilerinin Uygulanması

Yüksek Hakem Kurulu TİS Kararlarının Ücretlere Yansıtılması

Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklı Fiyat Farklarının Hesaplanması

Belediye ile Şirket Arasında Hizmet Alım Sözleşmelerinde Önemli Noktalar

Hakediş Ödemelerine Esas Birim Fiyatların Tespiti

Personel Hizmet Alımları Hakediş Raporu ve Fiyat Farkı Hesaplamaları


SEMİNERE KATILIM ŞARTLARI

1) Semineri hizmeti Kamutech Yazılım A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

2) Seminer ücreti kişi başı 250 TL+KDV’dir. (KDV dahil 295 TL)

3) Seminer ücretine öğle yemeği, ara ikramlar ve katılım sertifikası dahildir. Konaklama ve ulaşım katılımcıya aittir.


BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ

Aşağıdaki seminer kayıt formunu indirip, gerekli onayları tamamladıktan sonra bize ulaştırınız.

SEMINER KESIN KAYIT FORMU (BELEDIYE-TASERON-12.04.2019)

ÖN KAYIT & İLETİŞİMGeri Dön