Demo Talebi : (312) 484 31 18 Çağrı Merkezi : (312) 484 31 00
Belediye Şirketleri için İşçi Bordro, Toplu İş Sözleşmesi ve Hakediş Yazılımı… Hepsi Bir Arada!

Belediye Şirketleri için İşçi Bordro, Toplu İş Sözleşmesi ve Hakediş Yazılımı… Hepsi Bir Arada!

Belediye Şirketleri için Bordro, Toplu İş Sözleşmesi ve Hakediş Yazılımı… Hepsi Bir Arada!

Taşerondan Belediye Şirketlerine geçen işçilerin maaş, puantaj, bordro ve tüm toplu iş sözleşmesi haklarının hesaplamaları için Kamutech Yazılım tarafından geliştirilen “e-Belediyeİşçi” yazılımı tüm ihtiyaçlara cevap veriyor.

Mahalli idarelerde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında çalışan taşeron işçiler Nisan 2018’den itibaren belediye şirketlerine geçiş yaptılar. Daha önce taşeron şirketler tarafından takip edilen personel özlük, maaş bordro, puantaj, işçilik hakları ve toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan tüm hakların takibi, Belediye şirketlerinin ilgili muhasebe/insan kaynakları departmanlarına devroldu.

Kamutech Yazılım tarafından geliştirilen ve 2015 yılından beri yüzlerce kurum ve Belediyeler tarafından tercih edilen olan KABİS “e-Belediyeİşçi” yazılımı işçi özlük, maaş, bordro, toplu iş sözleşmesi farkları ve hakediş, fatura işlemlerini entegre bir şekilde, hızla ve hatasız yürütüldüğü web tabanlı yazılım uygulamasıdır.

KABİS “e-Belediyeİşçi” yazılımı ile işçi özlük işlemleri, maaş, bordro, puantaj, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan farklar ve hatta belediye şirketinin keseceği faturaya kadar tüm hesaplamalar yapılabilmekte ve ilgili raporlar hızlı ve hatasız alınabilmektedir. İşte KABİS “e-Belediyeİşçi” yazılımının öne çıkan bazı özellikleri:

 

Çok Noktada İşçi Çalıştıran Belediye Şirketleri için Web Tabanlı Eşsiz Çözüm

Sistemin web tabanlı olması nedeniyle, çok noktada işçi çalıştıran, işçi sayısı fazla olan, birimlere ayrılmış yapıdaki Belediyeler için merkezi bir puantaj giriş sistemi sağlanır. Bu sayede birimler arasında farklılıklar olmadan, çok hızlı bir şekilde puantaj bilgileri oluşturulur. Maaşların ödeneceği son günde kötü sürprizler, gecikme ve hatalar yaşanmaz. Ay içinde alınan izinler, raporlar… doğru bir şekilde ilgili ayın maaşına yansıtılır.

Şirket ve Belediye için “Puantör” Kullanıcısı

Şirket personellerinin mesaisinin tamamını Belediyede geçirdiği için, bu işçilerin puantajlarını takip edecek Puantaör kullanıcıları oluşturulabilir. Puantör kullanıcıları şirket personeli olabileceği gibi Belediye personeli de olabilir. Bu sayede şirket personellerinin yıllık izin, sağlık raporu, bayram mesaileri, fazla çalışmaları… puantörler tarafından düzenli olarak girilebilir.

Yıllık İzin, Sağlık Raporu, Doğum İzni… Uyarı ve Takipleri

Puantaj cetvelinde yıllık izin girişi yapıldığında, işçinin kalan yıllık izin hakkı yoksa veya yetersiz ise sistem uyarı verir. Ayrıca sonraki aya sarkan sağlık raporlar, doğum izinleri gibi uzun süreleri puantajlar sonraki ayları kapsayacak şekilde girilebilir.  Yasal mazeret izinlerinin olması gerekenden daha uzun girilmesi veya toplu iş sözleşmesine göre eksik girilmesi halinde sistem uyarı verir. Bu sayede eksik veya hatalı puantaj girişleri yapılmasının önüne geçilir.

Belediye Şirketi İşçilerine Özel Maaş ve Bordro Hesaplama

Belediye şirketlerinde 4857 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan işçilerin maaş ve bordro hesaplarına uygun olarak geliştirilmiş eşsiz bir modüldür. Maaş hesaplamaları puantaj verilerine dayalı olarak gerçekleştirilir. Bu sayede yüzlerce işçinin maaş hesapları çok kısa sürede tamamlanır.

Belediye Şirketi İşçileri için Toplu İş Sözleşmesi Bordrosu

Belediye şirketlerinde istihdam edilen işçilerin toplu iş sözleşmesi maaş hesapları bu modül sayesinde artık çok kolay. e-BelediyePersonelyazılımının en güçlü özelliği olan ve çok fazla detay ve hesaplama kriteri içeren toplu iş sözleşmesi modülü ile TİS hesaplarını mevzuata tam uygun, hızlı ve hatasız olarak hesaplayabileceksiniz. Ayrıntıları Toplu Sözleşme ve Sendika modülümüzde bulabilirsiniz.

Puantaja Dayalı Tam Otomatik Maaş Hesaplama

Kamutech Yazılım tarafından geliştirilen patentli puantaj – maaş hesap yöntemi sayesinde, bordro hesapları ve maaş ödemeleri tamamen puantaj verilerine dayalı olarak gerçekleştirilir. İşçilerin maaşa esas gün sayıları, SGK prime esas gün sayıları, eksik gün sayıları, fazla mesai süreleri… gibi birçok veri puantaj cetvellerinden otomatik olarak hesaplanıp aktarılır. Bunlar toplu bordro raporu ve işçi bazında ücret pusulası raporu olarak alınabilir.

Bayram Mesaileri ve Fazla Çalışma Ücretlerinin Hesaplanması

İşçilerin haftalık 45 saat çalışma sürelerini aşan fazla çalışma ücretleri ile haftada 40 saat çalışan işçiler için %25 fazla ödenen, fazla sürelerle çalışma ücreti ilgili haftanın puantaj verilerine göre otomatik hesaplanmaktadır. Sistemde yılda 15,5 gün olan ulusal bayram ve genel tatil günlerine denk gelen mesailer ile hafta tatili günü yapılan çalışmalar yine otomatik olarak hesaplanmakta ve maaş bordro hesaplarına aktarılmaktadır.

Ücrete Gelen Zamların Ay Ortasında veya Geriye Dönük Uygulanması

İşçilere ödenecek ücretlerde esas alınan günlük zamlı yevmiye tutarı, toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre ay içinde veya geriye dönük uygulanmak üzere değişebilmekte ve sonradan yapılan maaş ödemeleri için fark bordrosu çıkarılabilmektedir. İşçilerin günlük yevmiyelerine eklenen bu zamlar sisteme tarih bazında girildiği için, sadece uygulanması gereken tarih aralığında (zam  döneminde) uygulanmaktadır. Bu sayede maaş ödenen ayın bir bölümü zamlı diğer bölümü zamsız yevmiye üzerinden hesaplanabilmektedir.

Bireysel Emeklilik Sistemi Kesinti İşlemleri

Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamına giren belediye şirketi işçilerinden yapılacak BES kesintileri otomatik hesaplanır. BES sistemine katılan ve sistemden çıkan işçilerin takibi, aylık prime esas kazancın hesaplanması, BES oranı %3 veya üzerinde olan işçilerin kesinti oranı girişleri, emeklilik şirketi bilgi girişi, sözleşme bilgileri girişi, BES kesinti tutarları raporunun alınması sağlanır.

İcra Kesintisi ve Takip İşlemleri

İcrası olan işçilerin maaşlarından yapılacak icra kesintilerinin otomatik hesaplanır. İcra dairelerinin yazılarında kesintilerin net ücret, AGİ dahil veya hariç ücret üzerinden uygulanması gibi farklılıklar sistemde tanımlanabilir. İcra kesintisi uygulanacak toplam tutar girilir ve bu tutara ulaşıldığında kesinti otomatik durdurulur. Şu an kadar kesilen tutar ve ileriye dönük kesilecek tutarlar görülebilir. Aylık maaş dönemlerine ilişkin icra kesintileri raporu alınabilir.

Nafaka ve Diğer Özel Kesinti İşlemleri

İşçi ücreti üzerinden yapılacak her türlü kesinti uygulanabilir. Nafaka, kişi borcu, ücret cezası… gibi kesintiler, kesinti tipi seçildikten sonra kesintinin ne şekilde uygulanacağı (sabit tutar mı?, oran mı? net üzerinden mi? AGİ dahil mi?) belirtilir. Yapılacak kesintinin uygulanacağı tarih aralığı girilir.

Sendika Aidatları Kesinti İşlemleri

İşyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi kapsamında, işçi sendikası tarafından belirlenen sendika aidatı kesintileri sistem tarafından otomatik hesaplanır. Sendika aidat kesintilerinde yapılan değişiklikler (oran veya tutar) sisteme tarihsel bazda girilebilir. Ayrıca ay içinde sendikaya üye olan veya çıkış yapan işçilerin kesintileri, üye olduğu gün sayısı üzerinden hesaplanır. İlgili maaş döneminde uygulanan sendika aidatı kesinti tutarları, aylık kesintiler raporuna detaylı olarak aktarılır.

Ücret, Disiplin Cezası Kesinti İşlemleri

İşyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesi uyarınca işçinin İş Kanunu veya sözleşme kurallarına uymaması durumunda ücret kesme cezası uygulanabilmektedir. Uygulanacak ücret kesme cezası işçinin günlük brüt veya net ücreti üzerinden veya sabit bir tutar olarak seçilebilir. Özlük Yönetimi modülü üzerinde tanımlanan disiplin ve ceza tanımları seçildiği takdirde söz konusu kesintiler otomatik olarak uygulanabilmektedir.

Aylık Kesintiler Raporunun Alınması

İşçi ücretleri üzerinden yapılan kesintilerin bordro içinde takip edilmesi ve incelenmesinin zorluğu nedeniyle ilgili maaş döneminde işçi ücretlerinden yapılan kesintiler ayrı bir rapor olarak sunulmaktadır. Bu raporda kesinti yapılan işçilerin listesi, kesintinin türü, tutarı ve varsa kalan kesinti tutarları ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

Belediye Şirketi İşçileri için Toplu İş Sözleşmesi Hesaplamaları

Mahalli İdare şirketlerinde çalışan işçilerin toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ücret zamları, fark ücretleri, sosyal yardımlar, tazminatlar, ilave tediye ücretleri, ikramiyeler ve tüm mali hakları bu modül üzerinden kolaylıkla hesaplanabilmektedir. Toplu iş sözleşmesinin uygulama dönemine ilişkin veriler sisteme tanımlandıktan sonra gerekli hesaplamalar ilgili mevzuata göre hatasız olarak gerçekleştirilir.

Ücret Zamları ve Mali Hakların Otomatik Hesaplanması

Sistem üzerinde geliştirilen ara yüzler sayesinde son derece kapsamlı olan TİS hesaplamaları, oldukça kolay, hızlı ve hatasız şekilde gerçekleştirilmektedir. Toplu iş sözleşmelerinin doğası gereği farklı ücret grupları, pozisyon ve unvanlar için ortaya çıkacak ücret zamları ve ödemeler rahatlıkla hesap edilebilmektedir. Toplu iş sözleşmesinin ilgili maddelerine göre her ücret grubu, unvan, pozisyon tipi için ayrı ayrı tanımlanabilir ve uygulanabilir hesaplamalar mevcuttur. Ücret zamlarının dönemsel olarak (örneğin ilgili ayın sadece 15 gününe) veya geriye dönük uygulanabilme esnekliği mevcuttur.

Çocuk Yardımı, Öğrenim Yardımı, Sendika Aidatı… İşçi Bazlı Hesaplamalar

Toplu iş sözleşmesinde ödenmesi öngörülen bazı ücretler ve sosyal yardımlar için işçilerin kendine has bilgileri (çocuk sayısı, çocuk yaşları, eş durumu, kendisi ve çocukların öğrenim durumu, engellilik durumu, görevi, unvanı…) çeşitli kriterlere göre farklı hesaplamalar yapılabilmektedir. Toplu Sözleşme ve Sendika modülü sayesinde her işçinin kendi durumuna özel bilgileri sistem kayıtlarında çekilerek maaş ve bordro hesaplamalarında kullanılırlar.

Yıllık İzinler, Sendikal İzinler ve Sosyal İzin Hakların Takibi

Toplu iş sözleşmesi sadece ücret zamları açısından değil ücret dışındaki sosyal haklar açısından da işçilere imkanlar sağlamaktadır. Bunlar arasında işçilere verilecek sendikal izinler, ücretsiz izin hakkı, mazeret izin hakkı, yıllık izin sürelerinde artış, yasal izin sürelerinde artış, ihbar önel sürelerinde artış… gibi 4857 sayılı İş Kanununda tanımlanmış asgari süreleri geçen uygulamalar söz konusudur. Bu sürelerin işçi bazında takibi normal yöntemlerle oldukça güç olabilmektedir. Toplu sözleşme modülü sayesinde yukarıda belirtilen izinler ve haklar anlık olarak hatasız takip edilebilecektir.

İkramiye, Denge Ödeneği Gibi Ödemeler

Toplu iş sözleşmesi ile karar bağlanan ikramiye ödemeleri, denge ödeneği gibi işçilerin hak ettikleri tutarlar sistem tarafından otomatik hesaplanır. İşçilerin bu tip ödemelere ücretleri sistem tarafından hesaplanır ayrıca çalıştığı süre bakımından KIST işlem yapılacak (ücreti oranlanacak) işçilerin söz konusu ücretleri ise çalıştıkları sürelerle orantılı olarak otomatik hesaplanır.

Fark Ücretleri ve Fark Tazminatları Ödemeleri

Yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, iyileştirme ve ücret zammı yapıldıktan sonra işçinin günlük ücretinin belli bir tutarın altında kalması veya işçiye ödenen prim, tazminat, birleştirilmiş sosyal yardım, yemek ve yol yardımı gibi her türlü aylık nakdi ödemeler ile ikramiye, ilave tediye, ek ödeme, giyim yardımı gibi ödemelerin hesaplanması sonucu oluşan aylık ortalama net gelirinin belli bir tutarında altında kalması halinde ödenecek fark ücretleri ve tazminatları otomatik olarak hesaplanır.

Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinin Otomatik Hazırlanması

Aylık prim ve hizmet belgesi aktarılacak tüm sigortalı işçilerin bilgileri Sicil No, SG No, Adı, Soyadı, İlksoyadı ile e-Kamuİşçi yazılım üzerinden hesaplanan “Prime Esas Gün” “Eksik Gün” “Eksik Gün Kodu” “İşten Çıkış Kodu” “İstirahat Süresinde Çalışmıştır Bilgisi” “Hak Edilen Ücret” “Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak Tutarı” “Prime Esas Kazanç (PEK)” ay içinde giriş veya çıkış yapma durumu varsa “G.Gün ve Ç.Gün” bilgisi ile birlikte XML dosyası olarak oluşturulur

E-Bildirge Sayfasına XML Dosyası ile Topluca Aktarım

Yapılan hesaplamalar neticesinde, ilgili döneme ait olan prim ve hizmet belgesi girişi için SGK’nın E-Bildirge sayfasına aktarılmak üzere XML formatında dosya hazırlanır. Bu sayede yüzlerce işçinin aylık prim ve hizmet belgesi girişleri çok kısa sürede ve hatasız olarak tamamlanmış olur.

İşçilerin Yıllık 270 Saat Fazla Mesai, Yıllık İzin Süreleri Kontrolleri

Yıl içinde girilen puantajlara bağlı olarak işçilerin kullandıkları ve kalan yıllık izin süreleri, yıllık 270 saatle sınırlı olan fazla çalışma saatleri sistem tarafından anlık olarak kontrol edilir. Ayrıca ulusal bayram ve genel tatil çalışmaları, kullanılan sağlık raporları, mazeret izinleri her türlü ücretli ve ücretsiz izinlerin kullanım işçi bazında görüntülenebilir.

Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı Hesapları

İşçilerin emekli olması veya çeşitli sebeplerle işten ayrılmaları neticelerinde kıdem tazminatı ödemesi yapılacak ise kıdeme esas hizmet süreleri, giydirilmiş brüt ücreti ayrıca toplu iş sözleşmesi nedeniyle işçiye sağlanan her türlü nakdi ve ayni menfaatlerin giydirilmiş brüt ücrete yansıtılmasına ilişkin hesaplamalar otomatik yapılır. İhbar tazminatı açısından işçinin yasal ihbar süresi şayet toplu sözleşme ile uzatılmışsa bu süreye uygun olarak hesaplanır ve ihbar tazminatı tutarı otomatik hesaplanır.

 

Ücretsiz DEMO ve satış fiyatları hakkında bilgi almak için SATIŞ ofisimizi arayabilirsiniz.

(0312) 484 31 18 (pbx)

satis@kamutech.comGeri Dön